SẢN PHẨM KHU MỘ TIÊU CHUẨN E2,E5,E6 VỚI GIÁ TỪ 87 TRIỆU 500 NGÀN SỐ LƯỢNG CÓ HẠN. HÃY NHANH TAY NÀO! SẢN PHẨM KHU MỘ TIÊU CHUẨN E2,E5,E6 VỚI GIÁ TỪ 87 TRIỆU 500 NGÀN SỐ LƯỢNG CÓ HẠN. HÃY NHANH TAY NÀO! SẢN PHẨM KHU MỘ TIÊU CHUẨN E2,E5,E6 VỚI GIÁ TỪ 87 TRIỆU 500 NGÀN SỐ LƯỢNG CÓ HẠN. HÃY NHANH TAY NÀO! SẢN PHẨM KHU MỘ TIÊU CHUẨN E2,E5,E6 VỚI GIÁ TỪ 87 TRIỆU 500 NGÀN SỐ LƯỢNG CÓ HẠN. HÃY NHANH TAY NÀO! SẢN PHẨM KHU MỘ TIÊU CHUẨN E2,E5,E6 VỚI GIÁ TỪ 87 TRIỆU 500 NGÀN SỐ LƯỢNG CÓ HẠN. HÃY NHANH TAY NÀO! SẢN PHẨM KHU MỘ TIÊU CHUẨN E2,E5,E6 VỚI GIÁ TỪ 87 TRIỆU 500 NGÀN SỐ LƯỢNG CÓ HẠN. HÃY NHANH TAY NÀO! SẢN PHẨM KHU MỘ TIÊU CHUẨN E2,E5,E6 VỚI GIÁ TỪ 87 TRIỆU 500 NGÀN SỐ LƯỢNG CÓ HẠN. HÃY NHANH TAY NÀO! SẢN PHẨM KHU MỘ TIÊU CHUẨN E2,E5,E6 VỚI GIÁ TỪ 87 TRIỆU 500 NGÀN SỐ LƯỢNG CÓ HẠN. HÃY NHANH TAY NÀO! SẢN PHẨM KHU MỘ TIÊU CHUẨN E2,E5,E6 VỚI GIÁ TỪ 87 TRIỆU 500 NGÀN SỐ LƯỢNG CÓ HẠN. HÃY NHANH TAY NÀO! SẢN PHẨM KHU MỘ TIÊU CHUẨN E2,E5,E6 VỚI GIÁ TỪ 87 TRIỆU 500 NGÀN SỐ LƯỢNG CÓ HẠN. HÃY NHANH TAY NÀO!

TG Tây Phương Cực Lạc

hình 1hình 2hình 3hình 4hình 5hình 6hình 7hình 8hình 9hình 10hình 11hình 12hình 13

Cực lạc còn được gọi là An lạc quốc (zh. 安樂國), là tên của Tây phương Tịnh độ, nơi Phật A-di-đà tiếp dẫn.Tịnh độ này được vị này tạo dựng lên bằng thiện nguyện của mình và thường được nhắc đến trong các kinh điển Đại thừa. Tịnh độ tông cho rằng nhờ lòng tin kiên cố nơi Phật A-di-đà và kiên trì niệm danh hiệu của ngài cùng giữ đúng các hạnh(chọn đại hạnh bỏ tạp hạnh) hành giả sẽ được tái sinh nơi cõi này và hưởng một đời sống an lạc cho tới khi nhập Niết-bàn.

Thế giới Tây Phương Cực Lạc của công viên Nghĩa trang Bồng Lai Viên cũng được xây dựng dựa vào khái niệm trên, hy vọng những vong linh được chôn tại đây sẽ sớm được Phật tổ dẫn dắt tái sinh và sống cuộc sống an lạc trong kiếp tu hành.

TG Tây Phương Cực Lạc TG Tây Phương Cực Lạc

TG Tây Phương Cực Lạc

10/ 10 - 3302 phiếu bầu

Back      Print In      Đã xem : 6392
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Tiếp tục mua hàng
Xem giỏ hàng